مجله خردسال 280 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 280 صفحه 20

قصه ی حیوانات وقتی خانم غاز به دریاچه رسید ، با خوش حالی گفت : « این جا قشنگ است ! » آقای غاز نگاهی به اطراف کرد و گفت : « واقعاً قشنگ است ! » آقای غاز جایی را برای ساختن لانه پیدا کردند . خانم غاز هم در میان گل هایی زیبا قدم زد و علف جمع کرد .

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 280صفحه 20