مجله خردسال 280 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 280 صفحه 21

بالاخره لانه آماده شد و بعد از چند روز جوجه غازها از تخم بیرون آمدند . جوجه هایی قشنگ و بازیگوش ! حالا آن ها یک خانواده بودند که در یک دریاچه ی قشنگ زندگی می کردند .

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 280صفحه 21