مجله خردسال 280 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 280 صفحه 24

کاردستی شکل ها را از روی خط (آبی) قیچی کن . قسمت های زرد را با قیچی ببر . به دایره های قرمز دو طرف کش وصل کن . حالا تو یک ماسک زیبا داری !

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 280صفحه 24