مجله خردسال 413 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 413 صفحه 24

کاردستی شکل زیر را قیچی کن. آن را از روی نقطه چین تا بزن. به قسمت سبز رنگ چسب مایع بزن و به طرف دیگر بچسبان. حالا تو یک جعبهی هدیهی زیبا داری!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 413صفحه 24