مجله خردسال 435 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 435 صفحه 10

افسانه شعبان­نژاد خواب من دیشب خدا اومده بود بگو کجا؟ تو خواب من خداجونم نشسته بود کنار رختخواب من تو دست او یه عالمه ستاره، چشمک میزدن تا چشمم افتاد به اونا یکی گذاشت تو دست من گفت:«مال تو که صبح زود ظرفی پراز دون میکنی کفترامو، تو خونه تون همیشه مهمون میکنی

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 435صفحه 10