مجله خردسال 449 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 449 صفحه 10

حسن حسینی چشمه ببین آن جا، لب آب کبوتر را چه ناز است نگاهش مثل چشمه تمیز و خوب و تازه ست به او لبخند زد آب خنک از خاک جوشید کبوتر تشنهاش بود از آب چشمه نوشید کبوتر آب را خورد سرش را کرد بالا تو هم مانند او باش بگو شکر خدا را

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 449صفحه 10