مجله کودک 139 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 139 صفحه 15

*شما مصدومیت خود و سایر همرزمانتان به وسیله بمبهای شیمیایی را از چشم چه کسی می بینید ؟ به نظر من قبل از اینکه صدام و ایادی جنایتکارش در شهادت و مصدومیت تعداد زیادی از فرزندان باغیرت این سرزمین مقصر باشند مقصر اصی قدرت های بزرگی مثل آمریکا هستند که ابزار این جنایات فجیع را در اختیار آنها قرار دادند. چند سال پیش خود من به همراه تعداد دیگری از جانبازان شیمیایی دوران دفاع مقدس در مقابل سفارت آلمان تجمع کردیم تا از آقای «فیشر» وزیر امور خارجه آلمان که آن روزها به ایران آمده بود بخواهیم تا شرکتهایی که گاز خردل و گاز اعصاب را برای ساخت تسلیحات شیمیایی در اختیار عراق گذاشته اند محاکمه کنند اما متاسفانه از آنجایی که این شرکتها خود وابسته به سازمانهای جاسوسی بزرگی مثل «سیا» و «موساد» هستند هیچ دولتی تا حالا به راستی جرات محاکمانه عادلانه آنها را نداشته است . در طی جنگ دوم جهانی ، (1938 تا 1945 میلادی ) فیات علاوه بر تولید خودروهای نظامی ، به کار تبلیغاتی به سود موسولینی نیز پرداخت . محصول فرعی کارخانجات فیات ، تولید مواد تبلیغاتی مورد نیاز حزب فاشیست ایتالیا بود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 139صفحه 15