مجله کودک 147 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 147 صفحه 17

لغت نامه قرآنی حرف اول : ((ت)) تُراب تُراب ، به معنای خاک است . این کلمه را در قرآن مجید زیاد می بینیم. چون انسان از خاک آفریده شده است. این ماده از نظر قرآن بسیار مهم است و زیاد به آن اشاره می کند. در بیشتر جاهایی هم که این کلمه آمده، اشاره به همین موضوع دارد که انسان از خاک آفریده شده است. شاید با یادآوری این نکته مهم، می خواهد آدم ها را از غرور و تکبر بیجا و بی معنا پرهیز دهد و دور کند. اگر انسان همیشه به یاد داشته باشد که از خاک آفریده شده و دوباره به خاک بر می گردد، سعی می کند به جای تکبّر و گردنکشی و زورگویی به دیگران ، راه تواضع و فروتنی را در پیش بگیرد و خدا را فراموش نکند. جو سیارات جو یا اتمسفر، مجموعه ای از گازهاست که به دلیل وجود جاذبه بر اطراف یک سیاره باقی می ماند. هر سیاره در منظومه شمسی دارای جو است ، اما ترکیب گازهای تشکیل دهنده آنها با یکدیگر متفاوت است. زمین تنها سیاره ای است که جو آن برای تنفس انسان مناسب است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 147صفحه 17