مجله کودک 147 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 147 صفحه 20

جدول متقارن افقی 1. زنگ آن ماه مهر را به صدا در می آید. 2. فرمانده سپاه و لشگر. 3. از شخصیت های مجموعه ((مدرسه موش ها))، البته به معنای چاق (خودمانی) هم هست. 4. شاخه تازه و نورس درخت. 5. هر چیزی که مربوط به ورزش باشد. 6. سالخورده و پیر. 7. آشنا نیست! 8. جمع مسئله ، به معنای در خواست ها و مشکلات. عمودی 1. فلز سرخ رنگ. 2. فضا و هوای اطراف زمین را گویند. 3. غصه و اندوه. 4. فهم و شعور - از اجزای قرآن کریم که از چند آیه تشکیل می شود - الفبای مخصوصی که در دستگاه تلگراف به کار می رفت. 5. جای قدم ها - از حروف اضافه در دستور زبان فارسی - کشور ما در این قاره قرار گرفته است. 6. هر دوازده ماه را گویند - نام دیگر مسئول دفتر مدیر هر شرکت یا مؤسسه - پیامبر. 7. شامل همه می شود. 8. برای راندن حیوانات و چهار پایان به کار می رود. 9. دانه خوشبو. پاسخ جدول شماره گذشته جدول 5 مستطیل پرتوهای کیهانی پرتو های کیهانی دسته ای از پرتوهای پر انرژی است که جوّ زمین را مورد حمله قرار می دهند. کم انرژی ترین پرتو کیهانی از خورشید به سوی ما می آید. نوعی از آن هم از کهکشان ها به سمت زمین گسیل می شود. به پرتو کیهانی کهکشان ها GCR نیز گفته می شود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 147صفحه 20