مجله کودک 147 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 147 صفحه 23

بسیاری از اختلالات رادیو تلوزیونی ، مشکلات دریافت و ارسال امواج ماهوارها و مخابرات به دلیل پرتو های کیهانی است. دانشمندان عقیده دارند ، پاره ای از تغییرات اخلاقی و رفتاری در افراد نیز به دلیل پرتو های کیهانی است که از جوّ زمین عبور می کنند و به زمین می رسند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 147صفحه 23