مجله کودک 147 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 147 صفحه 24

مشتری مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسی است. سطح مشتری برای فرود هیچ سفینه ای مناسب نیست، زیرا ازگاز هلیوم و هیدروژن پوشیده شده است. این سیاره بر سطح خود نقطه ای قرمز رنگ دارد که لکه قرمز بزرگ نام دارد. اندازه این لکه 40 هزار کیلومتر است و اولین بار در سال 1644 میلادی ، دانشمندی به نام رابرت هوک متوجه وجود این لکه بر مشتری شد. لکه قرمز رنگ بر سطح مشتری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 147صفحه 24