مجله کودک 147 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 147 صفحه 35

3. الگو های بریده شده را با توجه به رنگ آنها، یکی در میان از ناحیه لبه آنها روی هم بچسبایند. قبل از اینکه دو قطعه انتهایی را به هم بچسبانید، دسته چتر را در میان آنها طوری قرار دهید که نوک آن از بالای چتر بیرون بزند (به شکل دقت کنید). 4. از مقواهای خاکستری سفید و آبی روشن، قطعه های ساده ای به شکل ابر ببرید. بر روی آن سوراخ هایی ایجاد کنید . ابر ها را از سقف به وسیله نخ های نایلونی آویزان کنید و از زیر ابر ها هم چتر ها را با نخ آویزان کنید (می توانید نخ را به دور نوک دسته چتر ها گیر دهید). یادتان باشد چتر ها را به صورت باز آویزان کنید (به شکل دقت کنید). ستاره شناسان عقیده دارند که عنصر آهن در فضا، توسط ستارگان غول آسا تولید می شود. این ستارگان پس از مدتی کوچک می شوند و شعله های آنها فرو کش می کند. در این حالت به آنها ((سوپرنووا)) گفته می شود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 147صفحه 35