مجله کودک 147 صفحه 42
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 147 صفحه 42

دوست بهای اشتراک تا پایان سال 1383 ¡ هر ماه 4 شماره ، هر شماره 1750 ریال مبلغ اشتراک را به حساب شماره 5252 بانک صادرات میدان انقلای کد 76 به نام موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) واریز کنید. ( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور ) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی: تهران ، خیابان انقلاب چهار راه حافظ، پلاک 962 امورمشترکان مجله «دوست» ارسال فرمائید. قابل توجه متقاضیان خارج از کشور بهای یک شماره از مجله هفتگی «دوست» Ÿ خاورمیانه (کشور های همجوار ) 7000 ریال Ÿ اروپا ، آفریقا ، ژاپن 8000 ریال Ÿ آمریکا ،کانادا ، استرالیا 9500 ریال بستگان هر یک از افراد ساکن در خارج از کشور که در ایران سکونت دارند. می توانند مبلغ فوق را به حساب اعلام شده واریز نمایند و سپس نشانی فرد خارج از کشور را به امور مشترکین مجله دوست ارسال نمایند. دوستان عزیز لطفا قسمتهای مشخص شده را بریده و خودتان یک پاکت نامه با آن بسازید و برای ما بفرستید. فرم اشتراک نام: ............................................................................................................................................................................................ نام خانوادگی ............................................................................................................................................................................. تاریخ تولد: ................................................................................ تحصیلات ............................................................................. نشانی :...................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................. کدپستی: .................................................................................................................................................................................. تلفن:......................................................................................................................................................................................... شروع اشتراک از شماره: ................................................................ تاشماره ........................................................................... امضاء قانون دوم کپلر می گوید که سرعت چرخش یک سیاره در منظومه شمسی به فاصله سیاره از خورشید بستگی دارد. بر اساس قانون سوم کپلر نیز ، دوره های فصلی یک سیاره به دور و نزدیکی سیاره از خورشید بستگی دارد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 147صفحه 42