مجله کودک 148 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 148 صفحه 19

و فروتنی را فرا بگیرید و بعد از من که عهده دار تعلیم و راهنمایی مردم می شوید ، راه و روش خود را تواضع و خدمت به بندگان خدا قرار دهید. این را بدانید که حکمت در زمینه تواضع و فروتنی رشد می کند. نه در زمینه تکّبر؛ همان طور که گیاه هم در زمین نرم دشت می روید، نه در زمین سخت کوهستان.)) *حوّاری : به اصحاب و یاران نزدیک حضرت عیسی، حوّاری می گفتند. تعداد حوّاریون 12 نفر بوده است. حدیث : هرکس مرا یک حرف بیاموزد، مرا یک عمر بنده خود می سازد. امیر مومنان علی (ع) آن (خط فرضی که از وسط سیاره می گذرد) 120 هزار کیلومتر طول دارد . این سیاره 29 سال و نیم طول می کشد تا گرد خورشید بچرخد ! زیرا مداری که باید این سیاره بر گرد خورشید بپیماید ، بیش از 5/4 میلیون میلیون کیلومتر اندازه دارد!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 148صفحه 19