مجله کودک 148 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 148 صفحه 25

راهی به سوی فرعون همراهان سعی دارند هرچه زودتر خودشان را به فرعون برسانند. به نظر شما کدام یک از آنها می توانند هرچه زودتر به فرعون (در وسط تصویر ) برسند؟ پاسخ های سرگرمی های شماره گذشته : تصویر نیمه کاره! میمون شکمو اسکای لب اولین ایستگاه فضایی آمریکایی ها بود که در سال 1973 به فضا اعزام شد. سه فضا نورد به مدت 171 روز در این ایستگاه فضایی به تحقیق مشغول بودند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 148صفحه 25