مجله کودک 148 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 148 صفحه 43

اورانوس از سطح زمین به سختی دیده می شود. این سیاره تا سال 1781 که توسط هرشل (جلدهای قبلی را بخوانید) کشف شد، شناسایی نشده بود. اورانوس از نام یکی از خدایان یونان به اسم ((اورانیا)) گرفته شده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 148صفحه 43