مجله کودک 286 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 286 صفحه 15

- : "آسمان ، بعضی وقت ها دلم به اندازه تمام وسعت تو می گیرد . بعضی وقت ها دلم می خواهد گریه کنم . خوش به حال تو که هر وقت دلت می گیرد به اندازه ابرها می گریی . خوش به حال تو که هر وقت بغض داری فریاد می زنی ، رعد . و هر وقت لبریز غمی ، برق توفان به پا می کنی و راحت می شوی . سرشار زا آرامش . پر از پروازی . بزرگی ، بالایی ، دلم تنگ است آسمان . دستو پاهایم بسته است . دلم تنگ است ، تنگ احساس سنگینی یک روح بزرگ ، خوش به حال تو که هیچ وقت دلت تنگ نمی شود . همیشه ، هر که را بخواهی از آن بالا می بینی . خوش به حال تو که هر که را دوستش داریم و از پیش ما می رود . به سوی تو می آید ، ای اسمان ، همه آن چیز های خوب را کجا نگاه می داری ؟ خوش به حال تو که پذیرای پرستوهایی ، هر کس دعا می کند ، به تو نگاه می کندو خیلی ها ، آروزهایشان را در دل تو جستجو می کنند . یادآور آفرینشی . شگفت انگیری ، پر از رمزی ، گشاده ای ، به صدها رنگ ، آبی خوشرنگی ، با غروب ، غمت را خالی می کنی و با سحر ، سرشار شوری و شادی ات را در حنجره کوچک گنجشک ها می ریزی . ستاره ، نسیم ، بادبادک ، بال ، باران ، رنگین کمان . . . . با این همه چیز های خوب ، باز هم به دنبال این هستی که چیز های خوب ما را ببری ، از بس که بزگری ، خوش به حال تو ، باد در تو سفر می کند ، خورشید در تو سفر می کند ، ماه در تو سفر می کند . ." آسمان : "خوش ب حال ما ، که همه جلوه ای از خواست خداییم . خوش به حال من که خورشید در من سفر می کند . خوش به حال تو که دلتنگی ، هیچ می دانی چقدر شبیه یک تکه ابری ؟ ابری در آسمان آبی و ساده ی یک حسینیه ؟ خوش به حال تو که پر از خاطره ای . . . C مثل Cat (گربه) : معمولا هنگامی که گروهی از پرنده ها بر روی شاخه ای نشسته اند . ممکن است گربه ای نیز در آن نزدیکی در کمین باشد . گربه از خانواده ی "گربه سانان" است این جانور ، شکارچی ماهری در شب است . گربه ی وحشی یکی از انواع گربه است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 286صفحه 15