مجله کودک 286 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 286 صفحه 34

هر چه فکر کرد تا کار بی سر وصدای دیگری پیدا کند که هم بی بی و سارا را بیدار نکند و هم خودش سرگرم شود ، فکرش به جایی نرسید . در همین موقع چشمش به صورت سارا افتاد . سارا کوچولو ، بیدار شده بود؛ چشمهایش باز باز بود وساکت ، سر جایش دراز کشیده بود . احمد خوشحال شد . بالای سر سارا رفت و آهسته گفت : "سارا ، بیدار شدی ؟ مامان نیست؛ رفته خرید ." احمد فکر کرد برای اینکه سارا تا آمدن مادر وبیدار شدن بی بی ، ساکت باشد ، خوب است سر او را گرم کند . یادش آمد که هر وقت سارا از خواب بیدار می شد ، مادر به او شیر یا چای کم رنگ می داد . مادر همیشه اجازه می داد که احمد قاشق های شیر را توی شیشه ی سارا بریزد . ولی مادر ، حالا ، در خانه نبود و احمد می دانست وقتی مادر نیست نباید برای سارا شیر درست Cمثل Central America (آمریکای مرکزی) : آمریکای مرکزی به صورت باریکه ای خشکی است که از مکزیک تا شمال کلمبیا ادامه دارد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 286صفحه 34