مجله کودک 292 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 292 صفحه 15

که می خواهیم فضایی سرپوشیده بسازیم که تعدادی انسان در آن حضور خواهند داشت و طبیعتاً مسئولیت جان آن انسان ها با ماست . * آقای مهندس ، ببخشیدها ، اما خانه هایی که طراحی می کنید زیاد با روحیه مان سازگار نیست . معماری حاصل عوامل مختلفی است خصوصیات محلی و فرهنگ هر منطقه ، عوامل جوی ، مصالح موجود در هر منطقه و . . . اینها شالوده معماری را شکل می دهند . درست است ، معماری باید با فرهنگ خود آن منطقه شکل بگیرد و می توان گفت که معماری ما الان معماری خوبی نیست . فرهنگ آپارتمان نشینی و برج سازی با روحیه ما هماهنگ نیست . ما قبلاً خانه هایی داشتیم با حیاط مرکزی اما امروز بیشتر از آنکه در جوار هم باشیم در لایه لایه آپارتمان ها گرفتار شده ایم . فرهنگ معماری ما قبلا استفاده از خطوط منحنی وطاق و قوس بود . چیزی که هیچگاه چشمان از دیدن مکرر آن خسته نمی شد اما اکنون بیشتر با حجم های خشک و خطوط مستقیم و اشکالی مانند مربع و مکعب و زاویه های راست گوشه روبروییم و این با روحیه ما سازگار نیست . اما از طرفی دیگر چاره ای هم نیست . جمعیت رشد کرده است و بیشتر از این هم نمی توان به زمین های اطراف شهرها گسترده شد و وارد طبیعت شویم ، این است که مجبوریم به گسترش عمودی شهرها بپردازیم . است بسته به نوع بیماری ، پزشک از دارو یا عمل جراحی برای مداوا استفاده می کند . "هیپوکرات" طبیب 2500 سال پیش یونان قدیم ، یکی از اولین پزشکان به شمار می رود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 292صفحه 15