مجله کودک 292 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 292 صفحه 17

می بردند ، و از ضعف حکومت استفاده کردند و تلاش گسترده ای برای نشر معارف اسلامی انجام دادند . به همین دلیل لقب آن بزرگوار باقرالعلوم است زیرا دریای دانش و اسرار علوم توسط ایشان شکافته شد . حضرت باقر (ع) در واقعه ی جانسوز کربلا هم حضور داشتند . در آن روز امام باقر کودکی چهارساله بودند . در شب میلاد آن بزرگوار ، خانه ی گلی امام سجاد (ع) و آسمان مدینه ، نور افشان بود ، نوری که از چهره ی معصوم نوزادی مبارک به آسمان پخش می شد . چهارشنبه 27 تیر - سوم رجب شهادتامام علی النقی الهادی (ع) امام جواد (ع) پدر بزرگوار حضرت هاید (ع) نام جد بزرگوار خود حضرت علی (ع) را بر فرزند خود نهاد و چون رسم بودکه "کنیه" نیز برای کودک انتخاب شود ، حضرت جواد (ع) نیز ، کنیه حضرت هادی (ع) را "ابوالحسن" انتخاب کرد و این کنیه او را به امام موسی بن جعفر و امام رضا(ع) همانند ساخت . کنیه گذاری نوعی احترام به شمار می رفت و در رشد روانی واجتماعی کودک اثری مهم داشت . حضرت هادی (ع) در زمان متوکل عباسی زندگی می کردند و متوکل بارها قصد داشت آن حضرت را به بهانه ی اینکه قصد قیام مسلحانه را دارد ، از میان بردارد ، اما این بهانه را هیچ گاه به دست نیاورد ، در هر حال ، او نتوانست وجود مبارک آن بزرگوار را تحمل کند و به روایتی در سوم رجب سال 245 هجری قمری ، حضرت هادی (ع) را به شهادت رساند . - "استتوسکوپ" یا گوشی وسیله ای است که به وسیله ی آن پزشک به صدای دم و بازدم شش ها یا جریان خون در قلب گوش می کند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 292صفحه 17