مجله کودک 292 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 292 صفحه 22

پزشکانی وجود دارند که برای مداوای بیماران از کشوری به کشور دیگر سفر می کنند . این گروه که به پزشکان پروازی یا پزشکان بدون مرز معروفند ، همواره آماده اند تا در نقاطی که به وجود پزشک نیاز می باشد . حاضر شوند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 292صفحه 22