مجله کودک 292 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 292 صفحه 24

و این داستان باز هم ادامه دارد . . . . یکی از انواع نژادهای سگ ، سگ "ژرمن شپرد" است که علاوه بر هوش زیاد ، عضلات قوی برای دویدن دارد . سگ های پلیس عموما از این نژاد سگ انتخاب می شوند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 292صفحه 24