مجله کودک 304 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 304 صفحه 4

یک خاطره ، هزار پند تیز هوشی و دید سیاسی حضرت امام (س) از دیگر ویژگی های ایشان بود؛ به صورتی که بسیار زود در می یاقتند که نقطه ضعف دشمن در کجاست و ضربه را نیز به همان جا وارد می کردند . قبل از پانزده خرداد سال 1342 رژیم شاه که دیده بوده موج انقلاب سراسر ایران را فرا گرفته است ، علما و گویندگان روحانی تهران را به ساواک (سازمان اطلاعات و امنیت شاه) احضار کرده واز آنان خواسته بود که در این سه مورد صحبتی نکنند؛ بر ضد شاه صحبت نشود ، بر ضد اسرائیل هم صحبت نشود . "سفرهای گالیور" یکی از داستان هایی است که درطول سالهای زیاد مورد علاقه ی بچه ها بوده است . این کتاب توسط نویسنده ای به نام "جاناتان سویفت" نوشته شد . جالب اینجاست که نویسنده این داستان را برای بچه ها ننوشته است !

مجلات دوست کودکانمجله کودک 304صفحه 4