مجله کودک 304 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 304 صفحه 17

سه شنبه 17 مهر روز جهانی پست ایرانی ها از دوران هخامنشی ، پست را به جهانیان معرفی کردند . هنگامی که سوارانی معروف به "چاپار" طول و عرض پهناور ایران را طی می کردند تا پیام ها را به مقصد برسانند ، پست در جهان متولد شد اما پست جدید را "امیرکبیر" صدراعظم نامدار ایرانی در کشورمان پایه ریزی کرد . حدود صد و پنچاه سال پیش اوبه اهمیت پست و ارتباطات پستی آگاه بود و تشکیلات پست را در ایران ایچاد کرد . پست امروز ایران به شکل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ، با آخرین پیشرفت های علمی و فن آوری پستی جهان مجهزشده است . بی مناسبت نیست از معلم خود بخواهید ترتیبی دهد تا از موزه های پست که در تهران و بعضی شهرهای کشورمان وجود دارند ، بازدید کنید . مارمولک ها از راه گوش حساس خود که در دو طرف سرشان قرار دارد ، صداها را می شنوند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 304صفحه 17