مجله کودک 304 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 304 صفحه 21

شیری که شیر نبود بر اساس قصه ای از شل سیلور استاین طراح بابک قریب رنگ به راد قریب درمرکز وجنوب آمریکای جنوبی ، نوعی مارمولک وجود دارد . که به آن مارمولک "آنول" یا "آفتاب پرست آمریکایی" می گویند . جنس نر این حیوان در زیر گلوی خود کیسه قرمز رنگی دارد که در هنگام خشم و تصمیم به حمله ، آن را باد می کند و به خود حالت ترسناک می گیرد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 304صفحه 21