مجله کودک 304 صفحه 39
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 304 صفحه 39

** پس از کامل کردن طراحی بند بند پاها ، شروع به مشکی کردن خطوط اصلی نقاشی می کنیم . ** جزئیات دیگر نقاشی را روی قسمت تنه و پاها کامل می کنیم و خطوط اصلی را به طور کامل مشکی می کنیم . ** عنکبوتیان به رنگ های تیره و روشن دیده می شوند . بسیاری از آنها با از بین بردن حشرات برای کشاورزی مفید هستند . قرقره ها با ترتیبی که به هم بسته می شوند . می توانند حرکت بارها به سوی بالا را برای ما راحت کنند . برای این کار باید یکی از قرقره ها متحرک باشد وبا وزنه حرکت کند و قرقره های بعدی محکم به سقف متصل شده باشند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 304صفحه 39