مجله کودک 307 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 307 صفحه 13

* گمان می کنید که در دست بعضی از مردم لوازم عکاسی قدیمی وعکس های قدیمی وجود داشته باشد؟ بله ، این موزه طی فراخوانی علاقمندی خود را به جمع آوری ونمایش این وسایل و عکس های اعلام کرده است . بعضی از افراد عکس هایی در اختیار دارند که قدیمی هستند . آنقدر قدیمی که حتی خودشان نیز افرادی را که در عکس حضور دارند را نمی شناسند . اما می دانند که این عکس ها ممکن است دارای ارزش تاریخی باشند . خیلی از افراد هستندکه این عکس ها را به موزه اهدا می کنند که به اسم خودشان ثبت می شود و به اسم خودشان هم به نمایش گذاشته می شوند بعضی از افراد هم اقدام به فروش این عکس ها به موزه می کنند . موزه عکس ها را ابتدا کارشناسی و سپس قیمت گذاری می کند . * چه عکس هایی قدیمی محسوب می شوند؟ عکسی که حداقل قدمتی 100 ساله داشته باشد یعنی از زمان ورود عکاسی به ایران تا اواخر دوره قاجار . * کودکان هم برای بازدید به انیجا می آیند؟ بله ، به غیر از کودکانی که به همراه والدینشان به اینجا می آیند بعضی از مدارس با ما هماهنگ می کنند و دانش آموزان را برای بازدید به اینجا می اورند . بزرگ شد . چنگیز خان ارتش و سپاه کار آمد و مجهزی ایجاد کرد و قصد داشت تمامی جهان را به تصرف خود درآورد . تصرف قسمتی از امپراتوری چین و فتح ایران از جمله کارهای او بود . پس از مرگ او ، امپراتوری اش بین 4 پسر او تقسیم شد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 307صفحه 13