مجله کودک 307 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 307 صفحه 16

بیماری هیچکس نمی تواند مطمئن باشدکه بیمار نمی شود یا هیچگاه بیمار نخواهد شد . آدمی هر آن ممکن است که بیمار شود ، احساس خستگی و کسالت ، تب کردن ، بی اشتهایی ، پیدا شدن لکه ها و دانه هایی بر روی پوست ، از جمله علایمی است که آمدن بیماری را به انسان اطلاع می دهد . مغول ها ی امروز مردمانی آرام هستند که علاوه بر زندگی شهرنشینی ، گروهی از دامداران و کشاورزان آنها در چادرهایی به نام "یورت" زندگی می کنند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 307صفحه 16