مجله کودک 307 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 307 صفحه 22

علاوه بر کره ی زمین ، تعداد دیگری از سیارات منطومه ی شمسی هم دارای ماه یا قمر هستند . مشتی یکی از این سیارات است که دارای 16 ماه بر گرد خود است سه عدد از این قمرها از ماه اطراف زمین نیز بزرگترند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 307صفحه 22