مجله کودک 307 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 307 صفحه 25

جدول مربع های به هم متصل افقی 1- مخترع تلفن -چاشنی غذا و سالاد 2- مادر عرب - میوه و ثمر 3- لوله ی تنفسی 4- میوه ی بهشتی 5- گوهر - همان تئاتر است - خوب نیست 6- متضاد جوان 7- همان خوب است ا زخانواده ی "نیکی" و "نیکوکار" 8- خاندان - طول عمر را با ان می سنجند 9- واحد پول ژاپن - ماه زمستانی عمودی 1- کنایه ازتندرو و تیزرو ، بیشتردر مورد اسب به کار می رود 2- واگن های قطار از روی آن حرکت می کنند 4- دیدنی درارتش ! 5- در ساختمان سازی به کار می رود 6- به اسارت گرفتن و اسیر شدن 7- گوسفندماده 9- می گویند : این درخت با این بادها نمی لرزد ! 10- از شاعران ایرانی اوایل قرن چهارم هجری که نابینا بود بز کوهی ، حیوانی است که در گله های چند تایی ، عادت به زندگی در کوهستان دارد . بزهای کوهی توانایی و چالاکی زیادی در بالا رفتن ازصخره های کوهها دارند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 307صفحه 25