مجله کودک 307 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 307 صفحه 26

قالی ناصر کشاورز روی قالی راه رفتن ساده نیست حرفهایش پیش پا افتاده نیست من چگونه می توانم بی خیال روی گلها پا بکوبم چند سال گل ترومپتی یکی از معدود گیاهانی است که می تواند در ارتفاع سه هزار متری بر دامنه و بالای کوهها رشد کند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 307صفحه 26