مجله کودک 307 صفحه 39
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 307 صفحه 39

** شروع به کار بر روی جزئیات نقاشی مانند چهره ، انگشتان دست و پا و طراحی بدن می کنیم . ** پساز تکمیل جزئیات نقاشی ، با روان نویس مشکی نمره نازک ، شروع به مشکی کردن خطوط اصلی می کنیم . ** خط های اضافی اول کار را پاک و خطوط اصلی را مشکی می کنیم ** اورانگوتان ها به رنگ قهوه ای دیده می شوند . بااستفاده از اینرنگ و تکنیک سایه - روشن آن را رنگ آمیزی می کنیم . M مثل Mushrooms (قارچ ها) : قارچها جاندارانی هستندکه هر چند شبیه گیاهانند . اما در سلسله ی گیاهان قرار ندارند . زیرا بیشتر قارچها دارای سبزینه نیستند ، ریشه و برگ نیز مانند گیاهان ندارند . قارچ ها برای رشد به رطوبت نیاز دارند و چون سبزینه ندارند ، احتیاج چندانی به نور خورشید هم ندارند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 307صفحه 39