مجله کودک 312 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 312 صفحه 14

« ماجراهای من و نی نی » کبری بابایی نی نی نقاشی می کشد مامان می گوید : « نی نی خیلی کوچولو است و باید چیزهای زیادی را یاد بگیرد . » من هم می خواستم به او نقاشی کردن را یاد بدهم . اول دفتر نقاشی و مدادرنگی هایم را آوردم . مدادها را مرتب روی زمین چیدم . نی نی داشت نگاهم می کرد . من برایش یک گل خوشگل کشیدم و آن را رنگ کردم . بعد به نی نی گفتم : « یاد گرفتی؟ حالا تو یک گل بکش . » نی نی منظور من را نفهمید و همین طور جغجغه اش را تکان تکان داد . من مداد سبز را به او دادم و گفتم : « نی نی نقاشی بکش! گل بکش! » نی نی خندید . بعد با مداد سبز توی دفترم چند تا خط کج و کوله کشید . نقاشی نی نی اصلاً خوب نبود . با خنده گفتم : « این گل است یا طناب؟ مداد را بده تا یکبار دیگر برایت گل بشکم! » اما نی نی مداد را نداد و جیغ زد . گفتم : « خوب اشکالی ندارد همین جوری بکش! » نی نی برای خودش نقاشی های کج و کوله می کشید . حوصله ام سر رفته بود . مامان هم داشت مجله می خواند . بلند شدم پلوتو ، خارجی ترین و کوچک ترین سیاره ی مظنومه شمسی است . این سیاره ، سردترین سیاره در منظومه ی شمسی است که دمای آن تا منهای 230 درجه سانتیگراد اندازه گیری شده است . پلوتو دارای یک ماه است که اندازه ی ان نصف سیاره ی پلوتو می باشد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 312صفحه 14