مجله کودک 312 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 312 صفحه 25

جدول مربعی با 4 خانه ی تیره افقی 1 . میدان جنگ و میدان نبرد . 2 . راه و شکاف میان دیوار . 3 . کلمه ای فرانسوی به معنای روش و دستور که به زبان فارسی وارد شده است و بهتر است معادل فارسی آن استفاده شود- پسوند شباهت . 4 . واحد مقیاس سطح برابر با 100 مترمربع- فلزی نرم و چکش خور که در ساختن ساچمه و گلوله به کار می رود . 5 . نوعی ماشین که مدلی از آن برای بردن و جابه جا کردن بار استفاده می شود . 6 . کنایه از صفا ، صمیمیت و دوستی بی ریا . عمودی 1 . اهل کرمان . 2 . به معنای ستاره و کوکب ، نامی زنانه است . 3 . در متون قدیمی فارسی ، به معنای زرنگ و زیرک- جهت و طرف خودمانی . 4 . چله ی کمان و تارساز را گویند- دیدنی در ارتش! 5 . با آن آمپول را تزریق می کنند . 6 . آنچه براساس « رقابت » باشد . P مثل Plants [گیاهان] : زندگی بر روی زمین بدون وجود گیاهان امکان پذیر نیست . انسان و حیوانات به گیاهان برای تأمین غذا و اکسیژن احتیاج دارند . چوب گیاهانی مانند درخت نیز اهمیت زیادی در زندگی ما دارد . داروشناسان از تعدادی از گیاهان ، داروهای گیاهی مفیدی به دست می آورند و در حدود 400 هزار نوع گیاه مختلفی که تاکنون شناخته شده اند هر یک نوعی در زندگی ما مفید و موثر هستند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 312صفحه 25