مجله کودک 321 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 321 صفحه 25

جدول 56 خانه ای افقی 1 . شهر ساحلی که کنار دریا باشد را گویند . 2 . از شخصیت های بدجنس افسانه ها- وسیله ی طبیعی برای راه رفتن . 3 . مساوی- زهر . 4 . با آن کباب و جگر را روی زغال درست می کنند- خراب . 5 . مرکز این استان ، « شیراز » است- بهشت زیر پای اوست . 6 . وسیله ای که مطلب یا خبری را به اطلاع مردم می رساند ، مانند تلویزیون ، رادیو و . . . 7 . نام دیگر شبکه ی جهانی اینترنت . 8 . بار آن به سر منزل مقصود نمی رسد- دل آزار کهنه . 9 . در اطمینان و آرامش . عمودی 1 . مسافرت کردن و رفتن از شهری به شهر دیگر- محصول صابون ! 2 . مرکز « کهکیلویه و بویراحمد » . 3 . ویران و تباه . 4 . در برابر خوبی است- طول عمر را با آن می سنجند- رطوبت . 5 . زور و قدرت- ظرفی فلزی- چوبی یا سنگی که مواد را در آن می کوبند . 6 . عدد دونده ! - دریای عرب . 7 . خانه . 8 . ماده ی دارویی نرمی که با داروهای مختلف ، برای مالیدن روی زخم درست می کنند . 9 . ویتامین انعقاد خون- جنس مذکر . روشن نگه داشتن آتش و مراقبت از آن وظیفه زنان در عصر سنگ بود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 321صفحه 25