مجله کودک 321 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 321 صفحه 27

به روی شانه ی کوه قبای برفی انداخت تمام چیزها را به شکل دیگری ساخت زمستانخوابها را میان لانه خواباند کمی لالا برایِ زمستانخوابها خواند کشید از نقره ی برف لحافی روی آنان زمین و زندگی شد به زیر برف پنهان حیاط و کوچه را داد به آدمهای برفی صدا زد کودکان را به این دنیای برفی سرعت آنها به 400 کیلومتر در ساعت می رسد . فشار هوا در داخل گردباد کم است و در اطراف آن با حرکات چرخشی ، اجسام را به داخل خود می کشد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 321صفحه 27