مجله کودک 321 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 321 صفحه 31

مسابقه ی جدول موضوعی این جدول ، هر هفته به موضوع خاصی می پردازد . کلمه های مربوط به آن موضوع برای شما نوشته می شود که شما باید حروف این کلمه ها را در جدول پیدا کنید . این حروف در جدول از راست به چپ یا چپ به راست ، بالا به پایین و پایین به بالا قرار گرفته اند . شما باید دور این حروف خط بکشید . بعد از پیدا کردن همه ی حروف ، از کنار هم قرار دادن حروف باقی مانده در جدول ، البته به ترتیب ، رمز جدول را پیدا کنید و برایمان بفرستید . فقط یادتان باشد حروف این کلمه ها (در جدول) ممکن است در یک یا چند حرف مشترک باشد . پاسخ هایتان را تا دو هفته بعد از انتشار این شماره از مجله ، برای ما بفرستید . یادتان باشد حتماً روی پاکت نامه بنویسید : « مربوط به مسابقه ی جدول موضوعی مجله ی 321 » . حتماً نام ، نام خانوادگی و نشانی پستی خود را به طور کامل و خوانا روی پاکت بنویسید . موضوع این هفته : روز های پر خاطره- 1 کلمه ها : حکومت نظامی- انقلاب- تظاهرات- هُمافران- پادگان- شعارنویسی- شهادت - فریاد . در هر حال ، زیردریایی ها دو گروه عمده هستند . زیردریایی های کشتی که برای جستجوی کشتی های غرق شده و انجام ماموریت های پژوهشی زیردریا ساخته شده اند و زیردریایی های نظامی . انواعی از زیردریایی های نظامی به تجهیزات اتمی مجهز هستند و توانایی نابودی چند شهر بزرگ را از زیر دریا دارا می باشند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 321صفحه 31