مجله کودک 334 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 334 صفحه 33

گفتگوی رنگها بهرام خائف رنگ آبی همیشه تنها زندگی می­کرد. تنهایی باعث شده بود فکرهایش هم کم کم آبی شود. او همه چیز را آبی می­دید. حتی فکر می­کرد، اگر مجبور شود صحبت کند، کلمه­های آبی از دهانش بیرون می­ریزد، بالاخره از این وضع خسته شد و به فکر چاره افتاد. رنگ زرد همیشه تنها زندگی می­کرد. تنهایی باعث شده بود فکرهایش هم کم کم زرد شود. او همه چیز را زرد می­دید. حتی فکر می­کرد، اگر مجبور شود صحبت کند، کلمه­های زرد از دهانش بیرون می­ریزد. بالاخره از این وضع خسته شد و به فکر چاره افتاد. رنگ آبی با رنگ زرد به گفتگو نشست. آبی مجبور بود حرف بزند و از تهایی خود بگوید. نام جنگنده: هاوکرسی هاوک 3 کشور سازنده: انگلستان تیپ: جنگنده- بمب­افکن تک نفره موتور: رولز رویس حداکثر سرعت: 969 کیلومتر بر ساعت تجهیزات: - 4 اسلحه 20 میلی­متری هیسپانو- حمل 227 کیلوگرم بمب

مجلات دوست کودکانمجله کودک 334صفحه 33