مجله کودک 334 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 334 صفحه 34

زرد هم مجبور بود حرف بزند و از تنهایی خود بگوید. حرفهایشان درهم می­آمیخت. بعد از مدتی متوجه شدند دنیا آنطور که آنها فکرمی­کردند، فقط آبی و یا فقط زرد نیست ومی­تواند رنگهای دیگری هم وجود داشته باشد. قرمز همیشه تنها زندگی می­کرد. تنهایی باعث شده بود، فکرهایش هم کم کم قرمز شود. او همه چیز را قرمز می­دید، حتی فکر می­کرد، اگر مجبور شود صحبت کند، کلمه­های قرمز از دهانش بیرون می­ریزد. بالاخره از این وضع خسته شدو به فکر چاره افتاد. قرمز با آبی و زرد به گفتگو نشست. نام جنگنده: هاوکرسی هاوک 6 کشور سازنده: انگلستان تیپ: جنگنده- بمب­افکن یک نفره موتور: رولز رویس حداکثر سرعت: 969 کیلومتر بر ساعت تجهیزات: - 4 اسلحه 20 میلی­متری هیسپانو- حمل 227 کیلوگرم بمب- حمل 16 راکت

مجلات دوست کودکانمجله کودک 334صفحه 34