مجله کودک 334 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 334 صفحه 43

نام جنگنده: کفیر C-1 کشور سازنده: رژیم اشغالگر قدس تیپ جنکنده: یک نفره موتور: جنرال الکتریک حداکثر سرعت: 2445 کیلومتر بر ساعت تجهیزات: یک اسلحه DEFA- بمب های هدایت شونده بمب های خوشه ای-ناپالم - راکت

مجلات دوست کودکانمجله کودک 334صفحه 43