مجله کودک 363 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 363 صفحه 20

پروانههای شاد این 2 تصویر در ظاهر کاملاً شبیه هم هستند. اما با دقت متوجه ی 10 اختلاف بین آن­ها می­شوید. قلم بردارید و آن­ها را مشخص کنید. کدام راه؟! پاسخ سرگرمی­های شماره گذشته: معمای باغ وحش در حال حاضر لباس خارج از خانه یا لباس دوم یوونتوس، پیراهن خردلی و شورت ورزشی سیاه است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 363صفحه 20