مجله کودک 414 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 414 صفحه 4

روی هوا که داری می روی ، عَزلت می کنم قاطعیت حضرت امام (س) در خیلی از مشکلات و مسایل ، تکیه گاه مسئولان نظام بود.امام باکسی رودربایستی نداشتندو وقتی پای مصالح اسلام وانقلاب درمیان بود،درکمال قاطعیت برخورد می کردند. یکی ازاین موارد،استعفای دولت موقت بود.می دانید که بعدازاشغال لانه جاسوسی آمریکا، دولت موقت استعفا کرد. هنوز استعفا به دست حضرت امام نرسیده بودکه ایشان فرمودند: خوب شد،قبول کنید. -نام: هری کیول -سن: 31سال -ملیت: استرالیا -باشگاه قبلی: لیورپول -باشگاه فعلی: گالا تاسرای

مجلات دوست کودکانمجله کودک 414صفحه 4