مجله کودک 423 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 423 صفحه 16

عباس قدیر محسنی سرزمین دزدهای یک چشم ( قسمت هفتم) مراد شاه دزد وقتی این اخبار را شنید از کوره در رفت و نعره زد:تیمور خله و مرد بچه را پیش او ببرند. چون شنیده بود که از قدیم می گویند حرف راست را یا از بچه بشنو یا از دیوانه. اما تیمور خله و مرد بچه هم خبری از حرف راست نداشتند. البته تیمور خله حرف راست را توی خیابان چند روز قبل دیده بود. اما نمی دانست حرف راست چی شده است و کجا رفته است. مراد که دیگر خیلی خیلی عصبانی شده بود ، دستور داد آن ها را به چوب فلک ببندند و فلک کنند. نام : بارباتا محل اصلی رویش: مکزیک اندازه گل: 2 سانتی متر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 423صفحه 16