مجله کودک 427 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 427 صفحه 6

قصّهگو محمد دهقانی در میان سینة خود صد هزاران قصه داری مثل یک ابر بهاری قدر باران قصه داری  قصّهها در سینه داری خوب و زیبا، تلخ و شیرین سینهات یک باغ زیبا، قصهها؛ گلهای رنگین  نمای جلو کلاچ کابلی و نرم در سمت چپ موتورسوار. ترمزهای جلو دو دیسکی پیشرفته

مجلات دوست کودکانمجله کودک 427صفحه 6