مجله کودک 427 صفحه 36
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 427 صفحه 36

امیر محمد لاجورد متن : مژگان بابامرندی نقاشی در چهارخانه این جاندار مخصوص منطقه استرالیا است. پلاتیپوس به اندازه یک گربه است. دم آن شبیه یک ماهی و پوزهای شبیه اردک دارد. پلاتیپوس از ماهی و قورباغه تغذیه میکند. پلاتیپوس میتواند تا 10 دقیقه در زیر آب بماند. با یک مستطیل بزرگ که آن را به 8 خانه تقسیم کردهایم، نقاشی خود را آغاز میکنیم. طرح سر و بدن پلاتیپوس را با یک بیضی و یک دایره چسبیده به آن نقاشی میکنیم. در مرحله بعد، دم و پوزه حیوان را به طرح اولیه اضافه میکنیم. هوندا 750 XRV این وسیله که به دوقلوی آفریقایی هم معروف است دنده 5 سرعته دارد. سیستم خنککننده آن با مایع کار میکند و دارای 2 سیلندر است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 427صفحه 36