مجله کودک 464 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 464 صفحه 21

جامد سطح سیاره را پوشانده است. ابرهای این سیاره نیز تماماً از آمونیاک یا ترکیبات آمونیاکی تشکیل شده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 464صفحه 21