مجله کودک 465 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 465 صفحه 5

دعای امام است. سپس آن شخص از اعضای دفتر خواست که چند حبه قند خدمت امام ببریم تا برآنها دعا بخوانند و با دست مبارکشان تبرک کنند. در ضمن برای بهبودی مجروح نیز دعا کنند. این کارها انجام شد و آن شخصی که در هلال احمر بود، قندها را گرفت و با عجله برگشت. چند روز بعد، تلفن زد و ذوقزده وگریان تشکر کرد. او مژده داد که آن رزمنده از خطر گذشته و اینک پزشکان از بهبودی او مبهوت شدهاند. چند ماه بعد، دوباره تلفن زد و ضمن تشکر مجدد، درخواست کرد که برای مجروح بهبودیافته جهت دستبوسی و تشرف به خدمت امام، کارت ملاقات صادر شود. مجروح نیز در کمال سلامت و نشاط، خدمت امام آمد. پزشک معالج آن رزمنده نقل کرد که: ما دکترها به معجزه اعتقاد خاصی نداریم. ولی وقتی کسانی مثل آن رزمنده را میبینیم که بعد از چنان وضعی، ناگهان همه چیز عوض میشود و روی پای خود راه میروند، ناچار میشویم که به معجزه اعتقاد پیدا کنیم.» شعلههای سطح خورشید نه تنها دما و انرژی بالایی دارند، بلکه پرتوهایی از ذرات پرانرژی نیز به همراه دارند. حرکت این پرتوها و تشعشعات، باعث ایجاد توفان خورشیدی میشود. این توفان از خورشید شروع میشود و به همه جهات منظومه شمسی فرستاده میشود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 465صفحه 5