مجله کودک 481 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 481 صفحه 4

یک خاطره ، هزار پند من این کار را نمیتوانم بکنم در پاییز سال 1346 هجری شمسی، پوست ساق پای حضرت امام(س) دچار خشکی و خارش شد. یکی از پزشکان متخصص پوست به خدمت ایشان رسید. او بعد از معاینه و نوشتن دارو، گفت: «روزی یک یا دو بار هم پایتان را در شیر قرار دهید.» با آنکه حضرت امام معمولاً در برخورد با پزشکان و توصیههای آنها بسیار با ملاطفت و انعطافپذیر بودند، اما در برابر توصیه این پزشک، رفتاری متفاوت از خود نشان دادند. ایشان همین که مسئله گذاشتن پا در شیر را شنیدند، به شدت برآشفتند، شتابزده و با لحنی تند و خشن فرمودند: من این کار را نمیتوانم بکنم. * * * در مورد صرفهجویی نیز حضرت امام بسیار دقت داشتند. در اتاق ایشان یک مهتابی با یک لامپ صد وات روشن بود که سرباز ارتش دانمارک- (سال 1940) اسلحه M یک، سلاح سازمانی این نیروها بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 481صفحه 4