مجله کودک 481 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 481 صفحه 10

شگفتانگیز است! شگفتانگیز است! خیلی شگفتانگیز است! یک دانه کوچک در دل خاک قرار میگیرد و بعد از مدتی، جوانه زده و قد میکشد و بالا میآید. یک دانه، صد دانه میشود و زندگی ادامه مییابد. یک خوشه گندم، به دستی میماند که هدیهای ارزشمند را به ما تقدیم میکند. دانههایی طلایی تا نان کنیم و شکر خدا. از زمین و دل خاک چه چیزها که به دست نمیآید. انجیر، به شیرینی قند، انار، به سرخی خون، توت، به لطافت ابر، سیب، با عطری بیمثال، هلو، به زیبایی خود هلو، بادام، به خوشمزگی خود بادام، زردآلو، پرتقال، انگور، خیار،... هر کدام با طعم خاص خودشان. دیدار این هفته دوست با مهدی رکن شریفی، کارشناس کشاورزی است. او همچنین دارای رتبه خبره از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران است. سینه مهربان زمین قسمت دوم امیر محمد لاجورد سرباز ارتش مصر- (سال 1967) در جنگ شش روزه اعراب و رژیم اشغالگر قدس، سربازان مصری چنین لباسی داشتند. پتوی اطراف شانه به دلیل سرمای شدید صحرای سینا در هنگام شب، استفاده میشد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 481صفحه 10