مجله کودک 485 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 485 صفحه 13

چنین دستگاه چاپی همچنان به سرعت در حال چاپ کردن است اما وجود یک ایراد کوچک باعث میشود تا کارهای چاپ شده دارای افت کیفیت باشند. مرکب مورد نیاز بعضی از ماشینهای چاپ توسط دست و توسط کسی که به او ماشینچی میگوییم تأمین میشود. ممکن است دستگاهی در حال چاپ مثلاً رنگ زرد باشد و این کار را هم به خوبی انجام دهد، اما بعد از چاپ صدها یا هزارها نسخه شاهد باشید که آن رنگ دیگر آنطور که باید روی کاغذ چاپ نمیشود. پس میبینید که چاپ در خیلی از مواقع نیاز به نظارت مداوم دارد. Õ وقتی چنین اشکالهایی پیش میآید؟ خب، وقتی چنین ایرادهایی پیش میآید سریعاً آن را به ماشینچی اطلاع میدهیم. هرازگاهی و هرگاه که لازم بدانیم یک نسخه از کارهای چاپ شده را از ماشین برداشته و روی میز آن را مورد بررسی دقیق قرار میدهیم و چنانچه به وجود مشکلی در آن برخورد کنیم به سرعت خواستار آن میشویم که مشکل پیش آمده رفع شود. از آنجا که خاموش کردن دستگاه چاپ به صرفه نیست و برای رفع هر ایرادی نمیتوان آن را از حرکت بازداشت و از آنجا که ماشینها به سرعت در حال چاپ هستند مسئولان چاپخانه بلافاصله برای رفع مشکل پیش آمده اقدام میکنند. زمان خیلی مهم است. فرض کنید اگر با این ایراد مواجه شده باشید که رنگ در حال چاپ به درستی روی رنگ قبلی چاپ نمیشود هر ثانیه از زمان را که از دست بدهید باعث میشود که تعداد بیشتری از کارها خراب شوند. نیروهای چترباز ارتش انگلستان- کانال سوئز- سال 1956

مجلات دوست کودکانمجله کودک 485صفحه 13